Bản đồ bãi đậu xe gần hội trường tổ chức Xuân Mậu Tuất 2018

Bãi đậu xe trước nhà thờ St. Joseph

Bãi đậu xe gần hội trường và nhà thờ tổ chức Xuân Mậu Tuất

Bãi đậu xe gần hội trường và nhà thờ tổ chức Xuân Mậu Tuất  - Uhlandstrasse

Bãi đậu xe gần  nhà thờ tổ chức Xuân Mậu Tuất

 Lối vào  Bãi đậu xe phía sau Hbf Dortmund ( gần hội trường và nhà thờ tổ chức Xuân Mậu Tuất )